Đồng hành cùng R-One kiến tạo vòng đời mới cho rác!

Đồng hành cùng R-One kiến tạo vòng đời mới cho rác!

Recycle One ra đời!

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, hình ảnh cô/chú ve chai là một hình ảnh quen thuộc đối với mọi người. Tuy nhiên, như “nghề” xe ôm, đánh giày, bán vé số …. một cách nào đó tuy có hàng trăm nghìn người mưu sinh nhờ những công việc này và mang lại giá trị nhất định cho xã hội nhưng “nghề” cua họ vẫn màng tinh chất phi chính thức, không bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu nhập bấp bênh và rất dễ gánh chịu tổn thương khi xã hội có biến động, điển hình là trong đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Là người đóng vai trò then chốt trong việc phân loại và thu gom gần 10% rác tái chế từ rác thải sinh hoạt, tương đương gần 2 triệu tấn mỗi năm, gần 12.000 cô/chú ve chai, đồng nát chỉ tinh riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lại là những người hưởng lợi thấp nhất trong chuỗi giá trị tái chế.

Nếu nghề xe ôm truyền thống bằng việc chuyển đổi số đã tạo ra sự lột xác ngoạn mục và định hình thành một nghề đúng nghĩa, điều gì sẽ xảy ra nếu có những mô hình tương tự cho “nghề” thu gom phế liệu?

Với suy nghĩ trên, những thành viên sáng lập Recycle One bằng chuyên môn và tâm huyết của mình, với giấc mơ kiến tạo một giải pháp tổng thể cho ngành tái chế nói chung trên cơ sở áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và hiện thực hóa việc chuyển đổi số cho mọi tiếp điểm trong chuỗi giá trị của ngành tái chế. Đồng thời, từ đó hình thành và phát triển “nghề” thu gom phế liệu trở thành một ngành nghề đúng nghĩa với việc tạo ra một nguồn thu nhập ổn định, bền vững và giá trị cao hơn cho người thu gom phế liệu.

Đồng thời với ước mơ kiến tạo sự khác biệt và tác động trực tiếp đến việc giảm thiểu rác thải sinh hoạt đi vào bãi chôn lấp hoặc rò rỉ ra môi trường, Recycle One ra đời!